Skoro tu jesteś pewnie zastanawiasz się, dlaczego w ogóle powinieneś skorzystać z mojej oferty. Stąd kilka słów o mnie.

Wersja skrócona

Agnieszka Szotek, dyplomowany coach, coach prowokatywny, trener biznesu i Transforming Communication™, Praktyk NLP IANLP, joginka śmiechu, facylitator FreshBiz™, konsultant i mentor biznesu, tłumacz. Członek Izby Coachingu. Członek zarządu i Moderator Instytutu IMARS. Zajmuje się coachingiem głównie biznesowym i kadry menedżerskiej, stosuje różne podejścia i techniki. Prowadzę warsztaty z przedsiębiorczości (w tym wykorzystując grę FreshBiz – niezwykle skuteczne narzędzie), zarządzania emocjami i stresem, zarządzania sobą w czasie, zarządzania finansami oraz skutecznej komunikacji.

Jako konsultant specjalizowałam się m.in. w kompleksowej wycenie i analizie przedsiębiorstw oraz ich elementów (wartości niematerialnych i prawnych, patentów, wynalazków, środków technicznych itp.), opracowywałam due dilligence, business plany i programy prywatyzacyjne, naprawcze i  restrukturyzacyjne. Zajmując się restrukturyzacją przedsiębiorstw, wielokrotnie zauważałam, że zanim nastąpi rzeczywista zmiana ekonomiczno-organizacyjna musi nastąpić również zmiana na poziomie strategii, przekonań, zachowań, nawyków i planowania oraz sposobu myślenia biznesowego. A tutaj właśnie sprawdzają się różne formy coachingu. Stąd rozwój w kierunku skutecznych metod pracy nad zmianą, a w szczególności coachingu prowokatywnego. Efektywność w realizacji zmiany i celów oraz szybkość, z jaką zadziewa się proces wraz z ogromną życzliwością do ludzi to niezwykłe atuty podejścia prowokatywnego.

Jako coach i trener uczę się od najlepszych uznanych trenerów światowych i polskich jak Richard Bolstad, Jorgen Rasmussen, Jaap Hollander, Lucas Derks, Andrew Austin, Tomasz Kowalik, Ida Dymowska i wielu innych.

Jestem wegetarianka, uwielbiam ciszę i samotność, medytację i książki, spacery i jazdę samochodem, a przede wszystkim pracę z ludźmi i wspieranie ich rozwoju i adaptacji do zadziewających się zmian.

„Z humorem i śmiechem efektywniejsi i szczęśliwsi w życiu i biznesie.”

Wersja szczegółowa

Z wykształcenia jestem ekonomistą o specjalizacji finanse i rachunkowość oraz informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Swoją wiedzę i umiejętności rozwijałam uczestnicząc w wielu szkoleniach i kursach oraz studiach podyplomowych (między innymi w zakresie coachingu).

Ale zanim w ogóle do tego doszło miałam ogromną trudność z wybraniem kierunku studiów i przyszłej pracy. Trudno mi było znaleźć swoją ścieżkę, bowiem zarówno przedmioty humanistyczne jak i ścisłe przychodziły mi z łatwością, a interesowało mnie wiele rzeczy. Próba skorzystania z tak zwanego doradztwa zawodowego nic w sumie nie dała. Moje próby uczelniane w tym momencie nie były wybitnie udane – brakowało w tym pasji. A moją pasją było pomaganie innym i już w liceum zdarzało mi się być korepetytorem dla młodszych kolegów i koleżanek. I to niejako przywiodło mnie do mojego pierwszego zawodu: nauczycielka. Potem zaraz zostałam tłumaczem. Praca z dziećmi i nie tylko dawała wiele satysfakcji, jednak czegoś brakowało.

Próbowałam grafiki komputerowej, zostałam księgową itp. itd. Wieczne poszukiwanie tego, co mogłoby stać się moją pasją. Na szczęście były to lata przemian i w Polsce pojawiła się branża zwana konsultingiem. Idealne miejsce dla kogoś takiego jak ja. Na ów moment moje mieszane wykształcenie i wiedza z różnych dziedzin, o dziwo, okazały się niezwykle przydatne. Konieczność ciągłego rozwoju, szeroki zakres wiedzy, ciągła nauka, poznawanie nowych przedsiębiorstw, technologii, rozwiązań informatycznych oraz patentów i rozwiązań technicznych pozwoliły mi się poczuć jak przysłowiowej „rybie w wodzie”.

Wykonywałam zlecenia dla takich firm jak „Huta Pokój”, Huta Batory, Agrofirma Szczekociny, Stadnina Koni „Ochaby”, Budostal-4, Holduct, Kopalnie i Zakłady Siarki „Siarkopol”, BRS, PPG, Elektromontaź 1, Koksownia „Przyjaźń”, Mostostal-Este, OMAN, TFI Silesia, AutoZAK Kędzierzyn, Krajowa Spółka Cukrowa, Cerro-Torre, BRE Leasing, Powszechny Dom Kredytowy SA, TAURON Obsługa Klienta, Centrum Chorób Serca, Zakłady Mięsne, „Paruzel”, Operator ARP Częstochowa, Elsen, Fundusz Górnośląski, FAMEG, VITPOL, ARP, MSP itd.

W ramach mojej pracy byłam konsultantem w grupie rzeczoznawców i specjalistów wspomagającej pracę nad serwisem Pricebook, będącym profesjonalną bazą danych rynkowych dla rzeczoznawców majątkowych. Prowadzę również warsztaty z zakresu wykorzystania tego programu.

Współpraca z wynalazcami, określanie wartości rynkowej wynalazków, patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, sposobów ich wdrożenia uświadomiły mi, że wiele aspektów powodzenia takich przedsięwzięć zależy nie tylko od posiadanych środków, ale i okazji, jakie stwarza rynek i biznes. Natomiast dostrzeżenie i wykorzystanie tych okazji bardzo często wymaga zmiany sposobu myślenia, elastyczności, dopasowania się do zmieniającego się otoczenia.

Opracowywanie programów restrukturyzacyjnych oraz obserwacja, w jaki sposób są wdrażane dały mi możliwość zdobycia niezwykle cennej wiedzy o czynnikach wpływających na powodzenia takiego programu. Jednym z najistotniejszych czynników jest czynnik ludzki na wielu poziomach m.in.: zespołu, kadry zarządzającej, negocjacyjnym, zarządzania stresem, znajdowania rozwiązań win/win.

To właśnie skłoniło mnie do rozwoju w zakresie coachingu i innych tak zwanych miękkich umiejętności, by móc pomagać ludziom maksymalizować własne możliwości, umiejętności i osiągać sukces.

Praca w firmie konsultingowej, dała mi bardzo dobry obraz biznesu i pozwala wykorzystać wyniesione doświadczenie w prowadzeniu treningów i warsztatów dla organizacji oraz w coachingu.

Sytuacja gospodarcza, polityczna czy ekologiczna, w jakiej obecnie znalazł się świat w ujęciu globalnym jest na dzisiejszy dzień trudna.

Jednak patrząc na tą sytuację można dostrzec w niej niesamowitą szansę na stworzenie czegoś nowego i wsparcia ludzi i organizacji w rozwoju, dostosowywaniu się do zmiany i wykorzystaniu całego swojego potencjału w sposób, który pozwala wygrać każdej ze stron.

Wygrana jest zawsze nęcąca. Jeśli jednak będziesz ciągle wygrywać, a inni będą tracić, to w końcu i Ty znajdziesz się w sytuacji, w której spotkasz silniejszego przeciwnika. A przecież poszukiwanie rozwiązań, które pozwalają wygrać każdej ze stron, wcale nie jest takie trudne.

Wspieranie ludzi w ich rozwoju, doskonaleniu umiejętności i tworzenie nowego, lepszego świata dla nas wszystkich jest tym, co motywuje mnie do samorozwoju i doskonalenia moich umiejętności. Dzielenie się wiedzą jak to zrobić stwarza możliwości wpłynięcie na równowagę sił w Twoim wąskim zakresie.

Moją drogę jako coach rozpoczęłam w 2009 roku zapoznając się z różnymi metodami i powoli ucząc się zawodu. Jestem coachem prowokatywnym, pierwszym w Polsce licencjonowanym facylitatorem FreshBiz oraz dyplomowanym coachem. W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym ICF (International Coach Federation), Izby Coachingu oraz znacznie surowszym kodeksem etycznym coacha-prowokatywnego.

Jako coach jestem – słowami mojej klientki:

„otwarta, empatyczna, potrafiąca poprzez zadawane pytania, rozmowę dotrzeć do tego, co najważniejsze dla potencjalnego klienta, kochająca ludzi……dobra, serdeczna, uśmiechnięta, opiekuńcza, cierpliwa” – Małgorzata S. z Żor, kierownik administracji

Oprócz tradycyjnego coachingu, stosuje podejście prowokatywne, komunikację transformującą, prowadzę warsztaty coachingowe z grą planszową FreshBiz jako facylitator. Jestem również trenerem Komunikacji Transformującej. Prowadzę warsztaty z zarządzania emocjami i stresem, z zarządzania sobą w czasie, asertywności i wiele innych.

Dziś mogę powiedzieć, że gdybym na początku mojej drogi zawodowej miała te umiejętności, która mam dzisiaj, byłabym na pewno jeszcze bardziej efektywnym nauczycielem, łatwiej byłoby mi porozumiewać się z klientami (choć muszę przyznać, że miałam wyjątkowo wspaniałych klientów przez te wszystkie lata).

Jeśli doczytałeś do tego miejsca zapraszam do kontaktu! Być może to właśnie moich usług potrzebujesz.