FreshBiz

FreshBiz

Przy ogromnym postępie technologicznym, świat zmienia się bardzo szybko. Sto czy pięćdziesiat lat temu zasada "pracuj więcej, żeby osiągnąć więcej"
Zarządzanie stresem

Zarządzanie stresem

Jeżeli na co dzień doświadczasz stresu i chcesz lepiej sobie z nim radzić Nauczyć się praktycznych ćwiczeń, które pomagają zarządzać
Zarządzanie sobą w czasie

Zarządzanie sobą w czasie

możesz adekwetnie planować to, co będziesz robiła w zależności od tego, ile czasu zajmuje wykonanie danej czynności, na ile wykonanie czynności zależne jest od innych ludzi i ich możliwości zarządzania sobą a następnie przewidywać różne warianty. Od tego jak ważne są dane rzeczy jak cele, praca, przyjemności, które chcesz wykonać.

Zarządzanie emocjami

Zarządzanie emocjami

Emocja często nazywana energią w ruchu od angielskiego Energy in motion = emotion stanowi informację zwrotną, odpowiedź na sytuację, w